پرش لینک ها

هلیدنگ ساختمانی کیان

هلدینگ ساختمانی کیان ، پیمانکار عمومی احداث پروژه ها در سال ۱۳۹۰ تاسیس گردید. این هلدینگ مجموعه خدمات متنوعی را در زمینه های مختلف اعم از ساختمان سازی ، راه سازی ، پل سازی ، تاسیسات آب و فاضلاب و تامین و نصب تجهیزات مکانیکی و الکتریکی ارئه می نماید.

اجرای موفقیت آمیز پروژه های متعددی در طول سال ها فعالیت حرفه ای ، همواره موجب جلب رضایت و اعتماد کارفرمایان مختلف و زمینه ساز ارجاع پروژه های جدید به این هلدینگ بوده است .

سرعت ، کیفیت ، دقت و صداقت ، از اصول اساسی این هلدینگ در انجام امور محوله و مسئولیتهای واگذار شده می باشد.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.